در صورت بروز مشکل فنی می توانید اقدام به ارسال درخواست پشتیبانی نموده و آنرا پیگیری نمایید